Wiskunde en rekenen De vakken wiskunde en rekenen worden door veel leerlingen als erg lastig ervaren. Er wordt veel druk op een leerling uitgeoefend zeker nu er ook nog extra eisen door de overheid zijn gesteld voor deze vakken. Zie aangescherpte exameneisen bij voortgezet onderwijs.

Bijlessen evvstudio De begeleiding die evvstudio in de vorm van bijlessen biedt is uniek. Iedere leerling vraagt een andere vorm van ondersteuning: vindt de leerling wiskunde en rekenen erg moeilijk; heeft het een achterstand opgelopen of is de leerling van wiskunde B naar wiskunde A overgestapt en moet in korte tijd een grote hoeveelheid theorie inhalen; wellicht heeft de leerling een diagnose dyslectie of dyscalculie.
Iedere leerling heeft baat bij de benadering op maat.

De bijlessen hebben als doel de leerling zijn of haar zelfvertrouwen helpen (terug)vinden. Ook zal aandacht worden besteed aan het verhogen van de motivatie en het verbeteren van de concentratie van de leerling voor de vakken wiskunde en rekenen.